Follow

Follow
Hegel Lacan Zizek

Hegel Lacan Zizek

Gabriel Tupinamba and Yuan Yao

transdisciplinary art's photo
transdisciplinary art
·Jul 4, 2021·

Listen to the audio version of Hegel Zizek Lacan by Gabriel Tupinamba and Yuan Yao.

personal use only.

resources:
transcript: libgen / nosubject .
image: docshare .

 
Share this